kompletní služby pro vaši reklamu

vizitky

 

Vizitky vyrábíme černobílé, plnobarevné, plastové, jednostranné nebo oboustranné o rozměrech 50 x 90 mm nebo 85 x 55 mm. Dále nabízíme fóliový tisk vizitek jednou barvou, 3D vizitky nebo CD vizitky.

vizitky - rozdělení a trochu historie

Vizitky můžeme rozdělit na více druhů:

  1. osobní  - soukromé
  2. firemní - podnikové
  3. diplomatické   

Podle druhu se liší i obsah vizitek. Na českých vizitkách je vždy nejprve uvedeno jméno a pak příjmení, s výjimkou například maďarštiny nebo čínštiny, kde bývá pořadí obrácené, je tento sled zachován ve většině zemí. Velikost vizitky podléhá v různých zemích místním zvyklostem. Bývá to zpravidla 60 x 90 mm, ale také 50 x 90 mm, 55 x 85 mm nebo 45 x 85 mm. Vizitky používané ve Velké Británii a skandinávských zemích mívají formát ještě menší a to jen 40 x 75 mm.

 

  firemní vizitky

Tento druh vizitek představuje dotyčnou osobu jako zaměstnance nebo představitele určité firmy či instituce. Vedle údajů o osobě (jméno a příjmení) obsahují tyto vizitky vždy označení instituce, její adresu, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailovou adresu, webové stránky firmy, mobilní telefon atd.

Název firmy by měl odpovídat označení v podnikovém rejstříku. U jména by měla být uvedena funkce či pracovní zařazení. Čím vyšší funkce v hierarchii úřadu, firmy či instituce, tím méně údajů  (jako je fax, telefon) vizitka obsahuje. Na těchto vizitkách se nikdy neuvádí soukromé údaje, jako bydliště, telefon domů atd. Číslo mobilního telefonu na svých vizitkách mívají pouze prodejci, zubní lékaři, advokáti či daňoví poradci apod. Je v jejich zájmu či v zájmu jejich firmy být kdykoliv ve styku se zákazníkem či klientem.

Základní pravidlo

Pro správnou vizitku platí základní známé pravidlo, že méně znamená více. Nesnažte se proto za každou cenu na vaši vizitku dostat všechny údaje o vás a vašich produktech, případně službách. Proč?

Vizitka není reklamní leták!

Vizitka by měla být přehledně uspořádaným kontaktem na vaši osobu. Vizitka se stala nedílnou součástí našeho života a i přes rozsáhlé využívání moderních prostředků má stále své opodstatněné využití.

 

Pokud máte logo, s nímž jste spokojeni, měli byste mít také dořešen celý vizuální styl (firmy, organizace, produktu nebo určité služby). To znamená, že v souladu s logem či grafickou značkou (s jeho tvary, barvami, typografií…) byste měli používat jednotný styl všeho, čím oslovujete své zákazníky. To platí nejen o vizitkách, ale též o firemních tiskovinách, www stránkách, propagačních předměrech, firemních automobilech, interiérech, navigačních systémech, pracovních oděvech, atd. Finanční náklady, které jsou spojeny s vytvořením jednotného vizuálního stylu, jsou sice finančně náročnější, ale mnohonásobně se vám vrátí.

 

Kontakt

COLORPRINT - Jaroslav Novák

info@colorprint.cz

Klavíkova 12
370 04 České Budějovice

387 310 420
606 872 259

Vyhledávání

 

© 2008 COLORPRINT - Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode